Koning Willem-Alexander bij vijfde symposium Wind meets Gas

Zijne Majesteit de Koning is donderdagochtend 7 oktober aanwezig bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind Meets Gas in de Martinikerk te Groningen. De Koning houdt een openingswoord. Tijdens het symposium wordt door energie-experts en beleidsmakers uit binnen- en buitenland ingegaan op de laatste ontwikkelingen in de energietransitie in relatie tot waterstof, met name groene waterstof (hydrogen).

Het symposium is een initiatief van New Energy Coalition. Dit is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. Het thema van deze vijfde editie is de rol van het Noordzeegebied bij het versnellen en het opschalen van de energietransitie en het streven om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Na het openingswoord van Koning Willem-Alexander volgen toespraken van directeur-generaal klimaat en energie Sandor Gaastra van het ministerie Economische Zaken en Diederik Samsom, kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans die verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid. Vervolgens wordt een 3D-presentatie getoond over project HEAVENN. Dit zesjarige project bestaat uit diverse demonstratieprojecten waarin de kernelementen productie, distributie, opslag en lokaal eindgebruik van waterstof worden samengebracht in een ‘Hydrogen Valley.’ Aansluitend wordt toelichting gegeven bij een door waterstof aangedreven vrachtwagen. Het is één van de nieuwe modellen van Holthausen/Hyzon Motors uit Winschoten dat gespecialiseerd is in het bouwen van op waterstof aangedreven vrachtwagens. Tenslotte bezoekt de Koning een foto-expositie over activiteiten en werkgelegenheid die samengaan met de ontwikkeling van de waterstofwaardeketen in de regio. Koning Willem-Alexander spreekt hier met verschillende deelnemers van het symposium.

Tijdens het symposium worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 275