Koningin Máxima bezoekt deelnemende school grootste schoolband van Nederland

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 13 oktober als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas de Koningin Beatrixschool in Den Haag bezocht, die meedoet aan de grootste schoolband van Nederland tijdens het jaarlijks Kerstmuziekgala. Net als voorgaande jaren doen weer twaalf scholen mee aan de band. De voorbereidingen brengen direct muziekonderwijs in de school.

Koningin Máxima was in het muzieklokaal bij een deel van de muziekles aan groep 8b. De les werd gegeven door juf Anja, een vakdocent muziek verbonden aan Méér Muziek in de Klas. Na afloop sprak de Koningin kort met de kinderen over wat ze geleerd hebben. Aansluitend nam Koningin Máxima deel aan een rondetafelgesprek met de directeur, leerkrachten en vakdocenten over de rol en meerwaarde van muziekonderwijs op deze school, ook naar aanleiding van de coronapandemie. Bij het afscheid op het schoolplein werd Koningin Máxima toegezongen door de leerlingen.

Dit jaar vonden door de coronapandemie geen voorrondes plaats om deel te kunnen nemen aan de grootste schoolband. Méér Muziek in de Klas heeft door middel van hun partnerschap met het Jeugdeducatiefonds verschillende scholen uitgenodigd. 

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

RVD, nr. 298