Koning bij uitreiking Brouwer Vertrouwensprijs

Zijne Majesteit de Koning is maandagmiddag 24 januari 2022 aanwezig bij de digitale uitreiking van de vijfde Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de jaarlijkse Brouwer Conferentie in het Hodshon Huis in Haarlem. 

Tijdens de bijeenkomst wordt er onder leiding van journalist en antropoloog Joris Luyendijk gesproken over het thema ‘Burgerschap en Overheidsbeleid’. Sprekers zijn onder meer mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State, prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen, prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en ir. Harm van Dijk, initiatiefnemer van Platform G1000.nu.

De Brouwer Vertrouwensprijs wordt uitgereikt aan een maatschappelijk initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving aantoonbaar stimuleert. De prijs bedraagt 100.000 euro en een medaille. De onderscheiding is bedoeld voor verdere toepassing en/of opschaling van het bekroonde initiatief.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem is een wetenschappelijk genootschap opgericht in 1752. Koning Willem-Alexander is beschermheer.

RVD, nr. 15