Nieuwe Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2022 kapitein-luitenant ter zee J.C.M. (Hanneke) van der Meulen benoemd tot Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Mevrouw Van der Meulen (1962) is in 1982 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine. Na haar opleiding tot beroepsofficier bij het Koninklijk Instituut voor de Marine heeft zij diverse functies bekleed bij het ministerie van Defensie. Van 2005 tot en met 2010 was zij Adjudant van Hare Majesteit de Koningin. Tot voor kort was zij werkzaam als Hoofd van de Middelbare Defensie Vorming bij het Instituut Defensie Leergangen.

Mevrouw Van der Meulen volgt in deze functie mevrouw L.H. (Titia) Haverkamp Begemann op, die per dezelfde datum op de meest eervolle wijze uit haar functie is ontheven vanwege haar pensionering.

RVD, nr. 16