Koning ontvangt staatsraden ter beëdiging

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mr. C.H. (Kees) Bangma, mevrouw mr. J.M. (Jannigje) Willems en mevrouw mr. H. (Hilal) Benek ontvangen.

Vervolgens zijn de heer Bangma, mevrouw Willems en mevrouw Benek ten overstaan van de Koning beëdigd als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de ontvangsten worden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 24