Koninklijk Paar bij online viering 20 jaar Oranje Fonds

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima nemen deel aan het online programma dat op dinsdagavond 1 februari ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Oranje Fonds wordt uitgezonden. Tijdens de viering '20 jaar ertoe doen’ staan de initiatieven uit de afgelopen twintig jaar centraal en wordt vooruitgekeken naar de kansen en plannen voor de toekomst van het Oranje Fonds.

De Koning en Koningin Máxima gaan op Paleis Huis ten Bosch in gesprek met Kim Putters, plaatsvervangend voorzitter van het Oranje Fonds, en Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. In het gesprek, dat in januari is opgenomen, wordt aan de hand van beeldfragmenten teruggeblikt op onder meer de bezoeken aan de winnaars van de Appeltjes van Oranje, de deelname aan vrijwilligersactie NLdoet en de werkbezoeken aan de deelnemers van het Oranje Fonds Groeiprogramma. Ook wordt gesproken over het belang van buurtactiviteiten, over vrijwillige ondersteuning van mensen die mentaal kwetsbaar zijn, over projecten waardoor iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving  en over de verbetering en vernieuwing van sociale initiatieven.

Naast het gesprek met het Koninklijk Paar bestaat het online jubileumprogramma uit live studiogesprekken met de initiatiefnemers en vrijwilligers van organisaties die deelnemen aan de verschillende programma’s van het Oranje Fonds. Ook wordt vanuit een studio gesproken met organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk die door het Oranje Fonds worden gesteund. Hiernaast is er interactie met kijkers van het online programma.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds dat hen in 2002 als huwelijksgeschenk is aangeboden. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat. Jaarlijks steunt het Oranje Fonds zo’n 10.000 sociale projecten met kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

RVD, nr. 22