Prinses Beatrix bij tachtigste herdenking slag in de Javazee

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdagochtend 26 februari de tachtigste herdenking bij van de slag in de Javazee in de Kloosterkerk in Den Haag.

Met de slag in de Javazee probeerde het Nederlands eskader onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman, samen met Australische, Engelse en Amerikaanse schepen op 27 en 28 februari 1942 een Japanse invasie op Java tegen te houden. Het was de laatste slag in de strijd ter zee die van december tot maart werd gevoerd ter verdediging tegen de Japanse aanval op Nederlands-Indië. Bij deze strijd verloren ruim 1600 Nederlandse marinemensen het leven. Er werden bijna vierduizend krijgsgevangen gemaakt en tijdens en vlak na de slag sneuvelden bijna 1200 geallieerden uit Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Tijdens de herdenking in aanwezigheid van overlevenden en nabestaanden houden onder andere de Commandant Zeestrijdkrachten René Tas en de kleindochter van Karel Doorman, Louise Doorman, een toespraak. Ter ere van het jubileum wordt daarna een speciaal vervaardigd schilderij van een beslissend moment tijdens de slag aangeboden aan het Marinemuseum. Het werk Slag in de Javazee van Maarten Platje zal onderdeel worden van een permanente expositie over de marine vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Prinses Beatrix krijgt een toelichting op het schilderij en spreekt na afloop van de herdenking met enkele overlevenden en nabestaanden.

De herdenking van de slag in de Javazee wordt jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Marine en het Karel Doormanfonds. Dit fonds werd in 1944 opgericht om financiële steun te bieden aan (oud-) militairen van de Koninklijke Marine en hun nabestaanden, die door oorlogs- of dienstomstandigheden financieel afhankelijk zijn geworden. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het fonds.

RVD, nr. 50