Koningin Máxima spreekt bij !WOON over krapte op de woningmarkt

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagochtend 24 februari 2022 een werkbezoek aan Stichting !WOON in Amsterdam. Zij sprak met jongere en oudere woningzoekenden in met name de huursector over de krapte op de woningmarkt.

In Amsterdam hebben verschillende typen woningzoekenden last van de krapte op de woningmarkt. Jongeren wonen lang thuis of delen tot ver na hun dertigste een woning en ouderen die hoog wonen vinden moeilijk een woning zonder trappen of met een lift. Urgente woningzoekenden wachten vaak nog lang op een woning. Koningin Máxima sprak met jongeren onder meer over de gevolgen van een tijdelijk huurcontract. Bij het gesprek met ouderen kwam aan bod dat er te weinig geschikte woningen zijn, ondanks de regelingen die er zijn om doorstroming te bevorderen. Koningin Máxima sprak ook met vrijwilligers van !WOON, die  woningzoekenden bijstaan als ze op Woningnet een woning zoeken.

Stichting !WOON biedt in Amsterdam en omstreken sociaal-juridische hulp, informatie en advies aan huurders en eigenaar-bewoners, zowel op individueel als op collectief niveau (verenigingen van eigenaren, bewonerscommissies, buurtorganisaties). Ook adviseert !WOON bewoners over het verduurzamen van hun woning, ondersteunt hen bij renovatie en buurtverbetering en stimuleert nieuwe woonvormen zoals wooncoöperaties.

Koningin Máxima bracht onlangs ook een werkbezoek aan Vereniging Eigen Huis, waar de krapte in de koopsector centraal stond. 

RVD, nr. 51