Koning naar Zwolle voor 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling

Zijne Majesteit de Koning spreekt woensdagochtend 23 maart in Zwolle met betrokkenen en organisaties over 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling. Zwolle is als eerste gemeente in Nederland gestart met buurtbemiddeling; het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers. In bijna driehonderd gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

Buurtbemiddeling blijkt een doeltreffende manier om ruziënde buren te helpen bij herstel van het contact en oplossingen te bedenken voor hun conflict, dat bijvoorbeeld gaat over geluidsoverlast, ruzie, erfscheidingen of overlast door kinderen. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Uit recent onderzoek van de Open Universiteit blijkt ook dat buurtbemiddeling een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Het CCV, de overkoepelende belangenbehartiger, helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Travers Welzijn
Zwolle is als eerste gemeente in Nederland gestart met buurtbemiddeling.

Het concept is afkomstig uit San Francisco waar Community Boards conflicten aanpakken zonder tussenkomst van instanties. Zwolle heeft een pioniersrol vervuld bij de vertaling van deze Amerikaanse methode naar een Nederlandse aanpak. Met een subsidie van de gemeente en het toenmalige ministerie van Justitie startte welzijnsorganisatie Travers Welzijn in 1996 met buurtbemiddeling.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Travers Welzijn
In 1996 startte welzijnsorganisatie Travers Welzijn met buurtbemiddeling.

In jongerencentrum ReZet spreekt de Koning met de burgemeester van Zwolle en vertegenwoordigers van Travers Welzijn, een woningbouwcorporatie, onderzoekers, politie en het CCV over 25 jaar buurtbemiddeling in Nederland en de praktijk in Zwolle. Daarnaast vertellen buren en buurtbemiddelaars over hun ervaringen.

RVD, nr. 75

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Travers Welzijn
Buurtbemiddeling blijkt een doeltreffende manier om ruziënde buren te helpen bij herstel van het contact en oplossingen te bedenken voor hun conflict.