Slot Het Oude Loo opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Vanaf medio april zal Slot Het Oude Loo dienen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Die afspraak is gemaakt in opdracht van Zijne Majesteit de Koning, de huurder van het Slot, tussen de Dienst van het Koninklijk Huis, het Rijksvastgoedbedrijf (als eigenaar), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn.

Naar verwachting zullen zes tot acht gezinnen, ofwel twintig tot dertig personen, er gebruik van kunnen maken.

RVD, nr. 85