Prinses Margriet brengt werkbezoek aan Esther Vergeer Foundation

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft dinsdagmiddag 19 april een werkbezoek gebracht aan de Sportpoli van de Esther Vergeer Foundation in het Amsterdam UMC. De stichting zet zich in voor de sportieve integratie van kinderen met een lichamelijke beperking.

De Esther Vergeer Foundation heeft Sportpoli’s geopend in vijf academische kinderziekenhuizen. De Sportpoli wordt als extra consult toegevoegd aan de gesprekken met de behandelend artsen en zorgprofessionals. Kinderen met een lichamelijke beperking krijgen van de Esther Vergeer Foundation een persoonlijk begeleidingstraject waarin gekeken wordt naar de sportwensen, -behoeften en mogelijkheden van het kind. Zo wordt uiteindelijk een reguliere sportvereniging gevonden die bij het kind en diens beperking past.

Esther Vergeer gaf tijdens het bezoek een korte toelichting op het werk en de doelstellingen van de Sportpoli. Vervolgens vertelden hoogleraar kinderrevalidatie Annemieke Buizer en kinderfysiotherapeut Mirjam van Eck de Prinses over het belang van sport en de Sportpoli voor de kinderen. De Prinses kreeg te zien hoe een intakegesprek met een kind en de ouders in zijn werk gaat en welke belemmeringen er soms zijn voor de aansluiting bij een ‘gewone’ sportvereniging. Een tweede ouder en kind lichtten de Prinses in over de vervolgstappen in het begeleidingstraject en over de sportbeleving van het kind sinds de bemiddeling van de Esther Vergeer Foundation.

RVD, nr. 113