Prinses Margriet woont jubileumviering 200 jaar Koninklijk College Zeemanshoop bij

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden woont op donderdagmiddag 19 mei de viering van het 200-jarig jubileum van Koninklijk College Zeemanshoop bij in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De Prinses is sinds 1972 beschermvrouwe van het College.

Tijdens de viering worden verschillende toespraken gehouden en wordt een jubileumcadeau overhandigd aan dhr. Blom, voorzitter van stichting Zeemanswelvaren, ten behoeve van het Seamen’s Centre te Amsterdam. Ook wordt een cadeau aangeboden aan de Prinses ter attentie van haar 50-jarig jubileum als beschermvrouwe.

Koninklijk College Zeemanshoop is in 1822 opgericht door achttien koopvaardijkapiteins. Het belangrijkste doel was het bieden van sociale zekerheid voor zeevarenden. Daarnaast werd door het organiseren van lezingen en wedstrijden de wetenschappelijke kennis onder kapiteins vergroot. De bibliotheek en sociëteit van het College zijn sinds 2008 gevestigd aan het Muntplein. Sinds 1972 is aan het college de Koninklijke status verleend en mag de vereniging zich Koninklijk College Zeemanshoop noemen.

Ter ere van het 200-jarig bestaan heeft Het Scheepvaartmuseum een expositie ingericht over Zeemanshoop. De tentoonstelling 200 jaar College Zeemanshoop is te zien tot en met 7 november 2022.

RVD, nr. 141