Koninklijk Paar biedt Corps Diplomatique diner aan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen woensdagavond 22 juni het Corps Diplomatique voor een galadiner in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning houdt tijdens het diner een korte toespraak. Dit jaar staat de avond in het teken van politiek en bestuur. 

Het diner vindt jaarlijks plaats om de internationale relaties te onderhouden en te versterken en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden. Naast de circa honderdvijftig buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland en Brussel zijn ook zo’n honderd vertegenwoordigers uit het Nederlands openbaar bestuur genodigd. Voorgaande diners hadden als thema’s kunst en cultuur, internationaal recht en internationaal bedrijfsleven.  

Naast het Koninklijk Paar zijn Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Margriet* en prof. mr. Pieter van Vollenhoven* aanwezig. 

RVD, nr. 180

*Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn verhinderd