Grootkruis in de Huisorde van Oranje voor Prinses Mabel

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 16 juni 2022 aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel het Grootkruis in de Huisorde van Oranje verleend voor haar vele verdiensten voor het Huis. De versierselen zijn op 26 juni aan Prinses Mabel uitgereikt.

RVD, nr. 198