Ontslag minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling van het Kabinet van de Koning: 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem per dinsdag 6 september 2022 ontslag te verlenen als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voorzien, zal het beheer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden gevoerd door de vice-minister-president, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, drs. C.J. Schouten.

RVD, nr. 235