Tweede achtergrondgesprek over koloniaal verleden

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben op Paleis Huis ten Bosch gesproken met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld over het koloniaal verleden. Aanleiding van deze gesprekken is de toelichting van Koning Willem-Alexander op het gebruik van de Gouden Koets (gepubliceerd 13 januari 2022).

In deze toelichting spreekt de Koning van een ‘gezamenlijk proces’ dat nodig is om in het reine te komen met het koloniale verleden. Hij zegt hierover onder meer: “Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden (…) Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar, zijn wezenlijke voorwaarden om tot verzoening te komen en pijn in de ziel van mensen weg te nemen. Ik weet dat wij daartoe in staat zijn, ook al is het een lange en moeilijke weg.”

Op 31 mei 2022 sprak Koning Willem-Alexander voor het eerst met een aantal vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld over hun verschillende visies hierop. Vandaag vond het tweede gesprek in dit kader plaats met een nieuwe groep vertegenwoordigers. 

RVD, nr. 255