Prinses Margriet levert digitale bijdrage aan Global Landscapes Forum

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden spreekt vrijdag 11 november via een videoboodschap de deelnemers toe van GLF Climate: Frontiers of Change. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de VN Klimaatconferentie COP27 van 7 tot 18 november 2022 in Sharm-el-Sheikh, Egypte. De Prinses spreekt namens het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds over het belang van rampenvoorbereiding en rampenpreventie om de impact te verminderen van natuurgeweld op kwetsbare groepen. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. 

Global Landscapes Forum (GLF) Climate is een wereldwijd platform dat jaarlijks samenkomt om de resultaten tegen het licht te houden van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en van het klimaatakkoord van Parijs. 11 en 12 november bespreken vooraanstaande wetenschappers, activisten, beleidsmakers en anderen de kansen en uitdagingen van de transitie naar een duurzame wereld. Tijdens het tweedaagse evenement wordt teruggeblikt op de vorige Klimaatconferentie COP26 en wordt gekeken naar de stappen die nog genomen dienen te worden. 

RVD, nr. 302