Koninklijk Paar en Prinses Beatrix aanwezig bij Paleissymposium ‘De toekomst van werk’

In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond woensdagavond 23 november het Paleissymposium plaats. Het thema van de avond was ‘De toekomst van werk’. Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren gastheer en gastvrouw. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix was aanwezig. 

De toekomst van werk werd door drie verschillende gastsprekers vanuit hun eigen expertise belicht. Professor Lynda Gratton, Professor Management Practice bij de London Business School, ging in op het thema vanuit het werknemersperspectief. Global Research Analyst, Josh Bersin, sprak vanuit een bedrijfsorganisatorische invalshoek. Tenslotte werd de toekomst van werk vanuit een Nederlands perspectief toegelicht door professor dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan Tilburg University.
 
In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden jaarlijks twee symposia georganiseerd waarbij de Koning gastheer is. Vooraanstaande sprekers uit de hele wereld bieden tijdens deze bijeenkomsten hun visie op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. De lezingen zijn vanaf donderdag 24 november terug te luisteren op www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium.

RVD, nr. 311