Prinses Margriet bij herdenking De Boeg en lancering databank koopvaardijpersoneel tijdens Tweede Wereldoorlog

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is donderdagochtend 4 mei in Rotterdam aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument ‘De Boeg’. Aansluitend woont zij de lancering bij van de nieuwe website en databank van de Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940–1945. Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Harbers van Infrastructuur en Milieu zijn tevens aanwezig.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 is de Nederlandse koopvaardijvloot een van de grootste ter wereld. De schepen worden gemilitariseerd en er geldt een vaarplicht voor alle opvarenden tot zes maanden na het einde van de oorlog. Ruim 4100 opvarenden van Nederlandse koopvaardijschepen komen tijdens de oorlog om. Zij worden jaarlijks bij het monument De Boeg herdacht. De aantallen opvarenden en gevallenen waren lang niet precies bekend. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940–1945 heeft daarom onderzoek gedaan en een databank opgezet van alle Nederlandse koopvaardijschepen en opvarenden die in Tweede Wereldoorlog gevaren hebben. 19.581 personen en 1.336 schepen zijn momenteel in de databank opgenomen. De databank wordt toegankelijk via de nieuwe website van de stichting. Prinses Margriet woont de lancering bij en krijgt een toelichting op de totstandkoming en het gebruik van de databank.

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940–1945 vertegenwoordigt de belangen van de opvarenden en nabestaanden van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog en spant zich in om de erkenning en waardering voor de geleverde prestaties, plichtsbetrachting en moed, inclusief de daarbij doorstane ontberingen een blijvende plek te garanderen in de collectieve herinnering van de Nederlandse samenleving. 

RVD, nr. 83