Erekruis van de Huisorde van Oranje voor mevrouw Van Golstein Brouwers

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 21 april 2023 aan mevrouw  M.H.G.E (Marilou) van Golstein Brouwers het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

De onderscheiding is aan mevrouw van Golstein Brouwers toegekend vanwege haar decennialange inzet om de concrete leefwereld van mensen te verbeteren door toegang te bevorderen tot financiering en tot de economie, alsmede vanwege haar wezenlijke bijdrage  - nationaal en internationaal  - aan de doorbraak van het langetermijndenken in de financiële wereld. Aan de verlening ligt tevens een bijzondere band ten grondslag met het Koninklijk Huis. Al in 2004 werkte mevrouw Van Golstein Brouwers samen met Koningin Máxima in de adviesraad van het International Year of Microcredit van de Verenigde Naties. Daar werd de basis gelegd voor de functie van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

De versierselen zijn aan haar uitgereikt op maandag 15 mei 2023 op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 123