Koningin Máxima opent hogeschooljaar bij Hanzehogeschool Groningen

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt dinsdagmiddag 5 september een toespraak bij de Hanzehogeschool in Groningen ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar 2023-2024. Het thema van de opening is ‘Je doet ertoe!’. 

De Hanzehogeschool is gastheer van de start van het nieuwe hogeschooljaar waarin het groeiend belang van de hbo-sector, praktijkgericht onderzoek en de rol van studenten centraal staat. Daarbij viert de Hanzehogeschool haar 45e lustrum. Het is 225 jaar geleden dat de eerste les werd gegeven aan de toenmalige Academie in de Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde.

Koningin Máxima krijgt na aankomst eerst een korte rondleiding over de Art Boulevard. Daar zijn kunstwerken van enkele afgestudeerden van Academie Minerva, de oudste academie van de Hanzehogeschool, tentoongesteld. 

Aansluitend is er een plenair programma dat begint met een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd muzikaal optreden door het Lucia Marthas Institute for Performing Arts en het Prins Claus Conservatorium. De voorzitter van het College van Bestuur houdt een woord van welkom, waarna Koningin Máxima het hogeschooljaar opent. Vervolgens wordt de Henk Pijlman Innovatieprijs uitgereikt aan een student met de meest effectieve en vernieuwende oplossingen voor het betrokken werkveld. De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei sluit de bijeenkomst af met een toespraak over wederkerigheid in de samenleving.

Na de plenaire bijeenkomst spreekt Koningin Máxima met enkele studenten en hun lectoren over de ontwikkelingen van praktijkgericht onderzoek in hun werkveld: de klimaatboom; welzijn van jongeren en het gebruik van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. 

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste brede hogeschool van Nederland. Er zijn ruim 1100 hbo-opleidingen in Nederland met ruim 470.000 studenten. 

RVD, nr. 203