Koning opent expositie Nationaal stilstaan bij corona

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmiddag 29 september de expositie Nationaal stilstaan bij corona. In de expositie laten ruim 40 inwoners van het Koninkrijk foto’s zien die verhalen vertellen over personen die tijdens de pandemie de meeste indruk op hen hebben gemaakt. De opening vindt plaats in het provinciehuis van Noord-Brabant, waarna de expositie langs verschillende provincies reist. Bij de opening is een afvaardiging van het kabinet aanwezig.

De coronapandemie was in het Koninkrijk de grootste crisis van de afgelopen 75 jaar. Corona raakte iedereen op een andere manier. Er was hulp, saamhorigheid, dankbaarheid en liefde, maar ook eenzaamheid, angst en boosheid. In de expositie worden verhalen verteld over de ander. Bij de verhalen horen indrukwekkende foto’s uit de coronajaren. De centrale vraag in de expositie is: bij wie sta jij stil?

Het openingsprogramma is omlijst met verhalen, muziek, dans en een officieel moment van stilstaan. De NOS zendt het programma live uit, ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

De expositie is georganiseerd door het Nationaal Comité stilstaan bij corona. Het comité is door het kabinet ingesteld om te onderzoeken hoe kan worden stilgestaan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. De voorzitter is Arno Brok, commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân. 

RVD, nr. 233