Koningin Máxima aanwezig bij startbijeenkomst ‘Leading Locals’ van MIND Us

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 7 november vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en jongeren ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag voor de start van het netwerk ‘Leading Locals’ van MIND Us. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us.

‘Leading Locals’ is een leernetwerk van MIND Us waarin gemeenten goede voorbeelden kunnen uitwisselen over de aanpak van mentale problemen van jongeren in hun stad of dorp. Zo kunnen gemeenten elkaar inspireren en toewerken naar een integrale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun mentaal welzijn. Tijdens de bijeenkomst sprak bestuurslid van MIND Us en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma over de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben om de mentale gezondheid van jongeren mee te nemen in hun beleid. Ook ging zij in op het belang van het betrekken van jongeren bij het formuleren en uitdragen hiervan. Koningin Máxima nam samen met diverse wethouders, beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en jongeren deel aan workshops over de kracht van rolmodellen om jongeren te bereiken en het belang van jongerenparticipatie in de formulering en uitwerking van gemeentelijk beleid. Daarnaast presenteerde MIND Us een stappenplan voor het opzetten van een inloopvoorziening in de wijk waar jongeren met beginnende mentale klachten anoniem terecht kunnen. Inloopvoorzieningen zijn een bewezen effectief middel om jongeren op laagdrempelige wijze te ondersteunen. Het plan is ontwikkeld samen met de Alliantie Inloopvoorzieningen. Tot slot sprak Koningin Máxima met de wethouders van de tien aanwezige gemeenten over hun aanpak om de mentale gezondheid van jongeren te versterken en de plannen voor de toekomst van het ‘Leading Locals’ netwerk.

MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Daarbij richten ze zich op de leefwereld van jongeren zelf; hun wijk met sportclubs en verenigingen, hun school of college en hun sociale media.

RVD, nr. 287