Koningin Máxima bij aanbieding ‘Staat van het mkb 2023’ bij Oomen Opslag & Verhuizers

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdag 15 november bij Oomen Opslag & Verhuizers in Katwijk aanwezig bij de presentatie van het Jaarbericht ‘Staat van het mkb 2023’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het jaarbericht wordt aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, en de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, tijdens een werkbezoek aan het bedrijf. Het bezoek staat mede in het teken van de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november. 

Het Jaarbericht ‘Staat van het mkb’ is een trendanalyse van het midden- en kleinbedrijf, vooral gebaseerd op de meest recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers en analyses geven inzicht in de economische situatie van het mkb in Nederland. Mede op basis daarvan adviseert het Comité de minister over het versterken van het groeipotentieel van het mkb. Thema’s zijn onder meer verduurzaming, digitalisering, financiering, arbeidsmarktmobiliteit en talentontwikkeling. Het Comité gaat in het jaarbericht 2023 ‘Vertrouwen op ondernemerschap’, onder meer in op de kracht van netwerken voor succesvol ondernemen. 

Familiebedrijf Oomen verzorgt verhuizingen en biedt een innovatieve manier van selfstorage. Klanten die bij hun container willen, kunnen hiervoor thuis inloggen. Een gerobotiseerd systeem haalt de container uit de opslag en zet deze voor hen klaar. Daarnaast heeft Oomen ingezet op verduurzaming. Het wagenpark is grotendeels elektrisch en opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in batterijen. Tijdens het werkbezoek krijgen Koningin Máxima, minister Adriaansens, Jacco Vonhof en de voorzitter van het Comité, Jacques van den Broek, een korte rondleiding door het bedrijf en uitleg over de samenwerking met Economie071. Dit is een netwerkorganisatie van zes gemeenten in de regio Leiden die samen met ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen werkt aan het versterken van de regionale economie. 

Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek over de aanbevelingen van het Comité in het nieuwe jaarbericht. Hierin wordt ook ‘Actieagenda mkb-dienstverlening’ betrokken. Dit is de uitwerking van het Comité-advies ‘Dienstbare Dienstverlening’ van 2022. 

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. Koningin Máxima is lid van het Comité. 

RVD, nr. 290