Benoeming minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher, legt de komende periode haar taken als minister neer in verband met haar zwangerschap en bevalling. Gedurende de afwezigheid van minister Schreinemacher zullen haar werkzaamheden worden overgenomen door mr. G.E.W. van Leeuwen.

Zijne Majesteit de Koning heeft heden, op voordracht van de minister-president, met ingang van de datum van zijn be√ędiging op 4 december 2023 benoemd: mr. G.E.W. van Leeuwen tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zijne Majesteit de Koning heeft minister Schreinemacher ontheven van de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gedurende de periode dat zij hier wegens haar zwangerschap en bevalling niet toe in staat zal zijn.

De heer Van Leeuwen zal op maandag 4 december 2023 ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde worden be√ędigd.

RVD, nr. 312