Ontslag staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. G. Uslu, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 1 december 2023 ontslag te verlenen als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de aanvaarding van een andere functie. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voorzien, zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H. Dijkgraaf, de taken van de staatssecretaris overnemen. Voor de rest van de demissionaire periode zal naar een nieuwe staatssecretaris worden gezocht afkomstig uit de kring van D66.

RVD, nr. 310