Ontslag vice-minister-president, minister van Financiën

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De vice-minister-president en minister van Financiën, mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 8 januari 2024 ontslag te verlenen als vice-minister-president en minister van Financiën in verband met de aanvaarding van een andere functie.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Financiën is voorzien, zal de minister voor Klimaat en Energie, de heer R.A.A. Jetten MSc, de taken van de minister overnemen. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal naar een nieuwe minister van Financiën worden gezocht.

RVD, nr. 338