Koning ontvangt informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, maandagmiddag 22 januari 2024, op Paleis Noordeinde informateur prof. dr. R.H.A. Plasterk ontvangen. De heer Plasterk heeft de Koning geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsinformatie.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd en lid van de regering, informeert over zijn werkzaamheden.

RVD, nr. 14