Koning neemt boek ‘De Raad ontraadseld’ in ontvangst

Zijne Majesteit de Koning neemt vrijdagmiddag 2 februari het boek ‘De Raad ontraadseld. Een klein vademecum van de Raad van State’ in ontvangst uit handen van auteurs Thom de Graaf en Bart Jan van Ettekoven op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Vicepresident Thom de Graaf en voormalig voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven beschrijven in hun boek in heldere taal en op beknopte wijze de geschiedenis, de taken en de werkwijze van de Raad van State en zijn beide Afdelingen, advisering en bestuursrechtspraak. Ook wordt in het boek de plek van de Raad van State binnen de democratische rechtsstaat besproken en worden relevante adviezen en uitspraken van de laatste jaren uitgediept. 

De Raad van State is een Hoog College van Staat en heeft twee hoofdtaken: wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak. De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding ligt bij de vicepresident. 

RVD, nr. 26