Koninklijk Paar in gesprek over situatie Gaza en Israël

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima spraken donderdagmiddag 29 februari in de ambtswoning van burgemeester Halsema met twee Amsterdamse groepen over de doorwerking van de situatie in Gaza en Israël in Nederland. Burgemeester Halsema modereerde de twee gesprekken.

Het eerste gesprek was met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers die in verschillende Amsterdamse wijken actief zijn. Zij houden nauw contact met de diverse groepen in hun wijk en zetten zich in om spanningen te voorkomen en te beheersen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het ‘draaiboek Vrede’. Dit is ontstaan onder burgemeester Cohen in 2004 na de moord op Theo van Gogh. Het wordt ingezet als (inter)nationale gebeurtenissen leiden tot onrust in de stad. Doel is emoties te bedaren en escalatie en agressie tegen te gaan.

Aansluitend spraken de Koning en Koningin Máxima met mensen met een Palestijnse, Joodse en Islamitische achtergrond uit Amsterdam over hoe de huidige situatie in Gaza en Israël ingrijpt in hun dagelijks leven en in de omgang met elkaar. Onderwerp van gesprek waren verdriet en angst om dierbaren, gevoelens van onveiligheid, de uiteenlopende standpunten, maar ook hoopvolle initiatieven om tot elkaar te komen.

Het Koninklijk Paar ontving op 6 november 2023 op Paleis Huis ten Bosch een aantal vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland in verband met de situatie in de Palestijnse Gebieden en Israël. Sinds 7 oktober heeft burgemeester Halsema de ambtswoning opengesteld voor een serie gesprekken en dialoogbijeenkomsten met en tussen groepen Amsterdammers, waaronder Islamitische en Joodse Amsterdammers, de Palestijnse en Israëlische gemeenschappen en dialoogbijeenkomsten van het Joods-Islamitische netwerk Yalla! en Young Yalla!.

RVD, nr. 55