Koning ontvangt staatsraad en staatsraden in buitengewone dienst ter beëdiging

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 15 mei op Paleis Noordeinde mevrouw prof. mr. J.H. Gerards, de heer mr. J.L.W. Aerts en de heer mr. H.G. Rottier ontvangen. 
Mevrouw Gerards werd ontvangen vanwege haar benoeming tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State, en de heren Aerts en Rottier vanwege hun benoemingen tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Staatsraden Gerards, Aerts en Rottier zijn ten overstaan van de Koning beëdigd.

RVD, nr. 133