Nov 22

Ontvangst fractievoorzitters en bewindspersonen (22-11-2017)

Activiteitendata
Den Haag

Koning Willem-Alexander ontvangt de heer mr. S. van Haersma Buma, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA en de heer G. Wilders, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PVV.