06 februari Ontvangst bewindspersonen (6-2-2018)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Koning Willem-Alexander ontvangt mevrouw mr.drs. I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer mr. W.B. Hoekstra, minister van Financiën en de heer ir. E.D. Wiebes MBA, minister van Economische Zaken en Klimaat.