04 december Ontvangst fractievoorzitters Eerste Kamer (04-12-2019)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander ontvangt fractievoorzitters van de Eerste Kamer de heer M.J.M. Kox (SP), drs. N.K. Koffeman (PvdD), mr. drs. H. Otten (Fractie-Otten) en drs. M.J. van Rooijen (50PLUS).

Koning Willem-Alexander ontvangt de heer M.J.M. Kox, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SP.
Koning Willem-Alexander ontvangt drs. N.K. Koffeman, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.
Koning Willem-Alexander ontvangt mr. drs. H. Otten, voorzitter van de Fractie-Otten in de Eerste Kamer.
Koning Willem-Alexander ontvangt drs. M.J. van Rooijen, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van 50PLUS.