12 februari Beëdiging staatsraden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Koning Willem-Alexander beëdigt mevrouw mr. B. (Bowine) Meijer en de heer mr. J.M.L. (Jacques) Niederer tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.