03 april Werkbezoek Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bilthoven

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin bezoeken het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het bezoek vindt plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Emst
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken tijdens hun bezoek met Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, over onder meer de coördinerende rol van het RIVM bij de bestrijding van de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus te kunnen controleren en kwetsbare groepen te beschermen. Tijdens het werkbezoek kwam ook de werkwijze van het Outbreak Management Team aan bod en de totstandkoming van operationele richtlijnen en adviezen aan zorgprofessionals.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Emst
Het Koninklijk Paar bezoekt de afdeling Modellering van Infectieziekten van het RIVM. Die brengt met de meest actuele feiten en cijfers de verspreiding van het coronavirus in kaart.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Emst
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met de RIVM-medewerkers van het laboratorium waar bijvoorbeeld op COVID-19 wordt getest.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.