17 april Bezoek aan Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in het Erasmus MC

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Rotterdam

Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC in Rotterdam. Om de druk op de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis te spreiden is het LCPS opgericht. Patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

De Koning spreekt o.a. met experts en verantwoordelijken over de spreiding van patiënten en het opstarten en continueren van planbare niet-corona gerelateerde zorg. Ook bekijkt de Koning de controlekamer van het LCPS, waar 24 uur per dag wordt gewerkt aan de coördinatie van bovenregionale patiëntenspreiding.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.