09 juli Benoeming minister Van Ark en staatssecretaris Van ’t Wout

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Koning Willem-Alexander benoemt mevrouw drs. T. van Ark tot minister voor Medische Zorg en de heer B. van ’t Wout tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

©Wesley de Wit
De Koning benoemt mevrouw drs. T. van Ark tot minister voor Medische Zorg.
©Wesley de Wit
De Koning benoemt de heer B. van ’t Wout tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.