13 oktober Ontvangst betrokken bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Noordeinde, Den Haag

Koningin Máxima ontvangt - in bijzijn van Koning Willem-Alexander - op Paleis Noordeinde een kleine groep betrokkenen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Anderen volgen het programma via een webinar.

Koningin spreekt betrokkenen toe.
Beeld: ©SchuldenlabNL / Set Vexy
Koningin Máxima houdt een toespraak tijdens de bijeenkomst op Paleis Noordeinde.

Door de coronacrisis stijgt het aantal huishoudens met (problematische) schulden naar verwachting van 1,4 naar 2,6 miljoen (onderzoek Deloitte en SchuldenLabNL, juni 2020). SchuldenLabNL werkt samen met gemeenten, andere overheden, de bankensector, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties aan de invoering en opschaling van vijf schuldhulpmethoden: Collectief Schuldregelen, Doorbraakmethode, Jongerenperspectief, De Nederlandse Schuldhulproute en De VoorzieningenWijzer.

Aanwezigen luisteren naar presentatie.
Beeld: ©SchuldenlabNL / Set Vexy
Belangrijk thema van de bijeenkomst was de bekrachtiging van het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.

Een groot aantal gemeenten is aan de slag met één of meer methoden om mensen schuldenzorgvrij te maken. Tijdens de bijeenkomst wordt het pact bekrachtigd. Ook staatssecretaris Bas van ’t Wout zet symbolisch zijn handtekening om betrokken partijen aan te moedigen verder op te schalen en ook om nieuwe methoden te gaan ontwikkelen. Het kabinet heeft onlangs 146 miljoen euro beschikbaar gesteld om mensen met problematische schulden beter en sneller te kunnen helpen.

Beeld: ©SchuldenlabNL / Set Vexy
Staatssecretaris Bas van ’t Wout zet symbolisch zijn handtekening.