11 januari Beëdiging lid Algemene Rekenkamer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander beëdigt mevrouw drs. H.M.B. (Barbara) Joziasse MiF tot lid in het college van de Algemene Rekenkamer.

Koning in zaal met vrouw
©RVD
Koning Willem-Alexander beëdigt mevrouw drs. H.M.B. (Barbara) Joziasse MiF.