08 januari Ontvangst formateur

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Koning Willem-Alexander ontvangt formateur Rutte. De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan op grond waarvan op maandag 10 januari 2022, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet, de nieuwe ministers en staatssecretarissen bij Koninklijk Besluit worden benoemd en ten overstaan van de Koning worden beëdigd.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander ontvangt formateur Rutte.
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden.