Bio Wijzer in geldzaken

Meer informatie over de erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, en haar betrokkenheid bij het platform.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt Prinses Máxima aandacht voor het belang van financiële educatie en verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. De Prinses treedt op als speciaal adviseur voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot. Prinses Máxima is al geruime tijd betrokken bij de activiteiten van het platform en onderstreept met haar erevoorzitterschap het belang van financiële bewustwording en de samenwerking met partners om dit te realiseren.

Wijzer in geldzaken (voorheen Centiq) vertegenwoordigt ruim 40 organisaties uit de financiële sector, de overheid, voorlichting- en consumentenorganisaties en het  onderwijs. Deze organisaties bundelen hun krachten om de consument 'wijzer in geldzaken' te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Dit is hard nodig, want veel Nederlanders - jong en oud - hebben moeite om inzicht en grip te houden op hun eigen financiële situatie.

Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt bijvoorbeeld dat mensen onvoldoende besef hebben wat er per maand aan geld binnenkomt en wat er uitgegeven wordt.

Ook veel jongeren ondervinden problemen bij het omgaan met geld. Een derde van de jongeren vertoont financieel risicovol gedrag: ze hebben schulden en/of spelen om geld. Twee derde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan.

Prinses Máxima pleit ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met geld. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, het onderwijs en de jongeren zelf. Vooral jongeren moeten hier ook zelf actief bij worden betrokken richting generatiegenoten. De directe betrokkenheid van de Prinses bleek onder meer uit haar aanwezigheid bij de lancering van de jongerencampagne 'Zonder Cash ben je nergens' (maart 2010), een chatsessie met jongeren via Hyves (maart 2010), de uitreiking van de 'Handreikingen Financiële Educatie' (april 2010), een ouderavond over financiële opvoeding (juni 2010) en de opening van de 'Week van het geld' (september 2010), De Nationale Geldtest van BNN (januari 2011), de Wijzer in geldzaken Parade (mei 2011) en het jongerendebat 'Geld moet rollen' tijdens het Xnoizz Festival (augustus 2011).

Prinses Máxima zet zich al jarenlang in binnen- en buitenland in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden. Ze is sinds 2009 Speciale Pleitbezorger voor 'Financiële diensten voor iedereen' ('Inclusive Finance for Development') van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Prinses Máxima was in 2005 lid van de VN-Adviesgroep voor het Internationale Jaar van het Microkrediet en van 2006-2009 lid van de VN adviesgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector. Prinses Máxima bevordert, als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, ondernemerschap door te adviseren over coaching en het verstrekken van kleine leningen aan startende en bestaande ondernemers in Nederland. De Prinses was van 2007 tot 2011 lid van de Raad voor Microfinanciering.