Toegankelijkheidsonderzoek Koninklijkhuis.nl mei 2020

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op Koninklijkhuis.nl. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.