Toespraak van de minister-president

Zojuist heeft Koningin Beatrix haar aftreden aangekondigd. Op dit bijzondere moment voor de Koningin en voor ons land wil ik allereerst mijn grote respect en bewondering uitspreken. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de Koningin in en voor Nederland en de Nederlanders gedurende meer dan dertig jaar. Vanaf haar inhuldiging in 1980 heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse samenleving. Zichtbaar, betrokken en met een enorme energie. Daarom roept de toespraak die zij net hield in het hele Koninkrijk warme gevoelens op van grote dankbaarheid. Ook bij mij persoonlijk en bij de andere leden van het kabinet.

We nemen straks afscheid van een Koningin in het hart van de samenleving. Koningin Beatrix was er altijd. Zij was er op de feestelijke momenten, bij de viering van sportieve successen en culturele hoogtepunten. Maar zij was er ook en vooral op de moeilijke ogenblikken. Bijvoorbeeld toen het noodlot toesloeg in de Bijlmermeer, in Enschede, en natuurlijk op die dramatische Koninginnedag 2009. Haar indringende woorden direct na de afschuwelijke aanslag in Apeldoorn staan voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift.

Iedereen die de Koningin persoonlijk heeft ontmoet of meegemaakt zal beamen dat zij met haar kennis en ervaring en haar grote belangstelling en betrokkenheid mensen raakt en verder helpt. Ook in het buitenland maakte zij bij talloze officiële gelegenheden diepe indruk. Zo groeide onze Koningin uit tot icoon van Nederland. Zij nam haar taak buitengewoon serieus, ook onder moeilijke omstandigheden. Ook in de jaren waarin zij de steun van Prins Claus moest missen. Ook na het verschrikkelijke ongeval van haar zoon Prins Friso. Het maakt onze waardering voor de onvermoeibare inzet van de Koningin alleen maar groter.

Natuurlijk denken wij vandaag ook aan Prins Willem-Alexander, die zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding op zal volgen. Hem wacht een belangrijke en veeleisende taak. Zoals de Prins het zelf zei bij gelegenheid van zijn veertigste verjaardag: de monarchie moet mensen samenbinden en aanmoedigen en Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Ik weet zeker dat de Prins en de Prinses als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op een overtuigende manier invulling zullen geven aan hun nieuwe taak en rol. In de beste traditie van Koningin Beatrix en generaties Oranjes voor hen.

De abdicatie en inhuldiging vinden op 30 april plaats. Laat ons daar in heel het Koninkrijk een onvergetelijk feest van maken, uiteraard op de sobere wijze die past bij deze tijd. Een feest dat recht doet aan onze gevoelens van vandaag. Gevoelens van verbondenheid met het Huis van Oranje en van diepe genegenheid voor een vorstin die zich ruim drie decennia vol overgave heeft ingezet voor Nederland.