Toespraak van Koning Willem-Alexander tijdens de Nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden, Koninklijk Paleis Amsterdam

Dames en heren,

Hartelijk welkom in het Koninklijk Paleis Amsterdam! Dank U wel voor Uw komst uit alle windstreken van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is belangrijk om het begin van het nieuwe jaar samen te vieren.

Aan het begin van 2016 klinkt de echo van 2015 nog na. Eén stad komt steeds weer in onze gedachten: Parijs.

Morgen is het twee maanden geleden dat terroristen in Parijs 130 mensen ombrachten. Dit Koninklijk Paleis - midden in Amsterdam - hulde zich in de kleuren van de Franse vlag. Net als honderden gebouwen over de hele wereld. Een teken van solidariteit en van verbondenheid.

Parijs is een gewonde stad.
Maar óók een stad van hoop.

Morgen is het precies een maand geleden dat vertegenwoordigers van 195 landen in Parijs een klimaatakkoord sloten. Het resultaat ging verder dan velen hadden verwacht. De rol van de Franse regering daarbij was zonder meer indrukwekkend.

Natuurlijk is er nog heel veel te doen. Het echte werk begint nu pas. Maar 'Parijs' mag wel degelijk symbool staan voor wat Europa in onze tijd vermag. Europa beschikt over meer kracht dan het zelf soms denkt.

Nu ons land zes maanden Voorzitter is van de Raad van de Europese Unie, is het belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn.

Het Voorzitterschap is een mooie en zeer relevante taak, zeker in deze tijd, nu grote groepen vluchtelingen in Europa bescherming zoeken en een gezamenlijke Europese benadering steeds urgenter wordt. Ieder die bij het Voorzitterschap betrokken is en daaraan meewerkt, wens ik heel veel succes.

Hoe essentieel Europa ook is, we weten dat de EU in het dagelijks leven van veel mensen een abstractie blijft. De buurt en de wijk zijn voor veel mensen veruit het belangrijkste oriëntatiepunt. Daar willen mensen zich thuis kunnen voelen.

Vorig jaar ben ik in een aantal wijken in Nederland gaan praten met de bewoners. 'Voelt U zich thuis in Hillesluis?' 'Wat is Uw binding met De Bennekel'?

Ik heb bewoners ook gevraagd naar hun eigen bijdrage aan de samenhang in de wijk. Dan zie je hoe belangrijk vrijwilligers zijn.
Zoals op die taekwondoschool in Hillesluis, waar jongeren niet alleen samen sporten, maar ook huiswerkbegeleiding krijgen en zo in het goede spoor blijven.

Jezelf kunnen zijn. Gezien worden. Je thuis voelen. Het zijn behoeften die jong en oud delen. Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen in een kwetsbare situatie. Goede zorg is daarbij cruciaal.

Ieder jaar verwelkomen wij hier een groep speciale gasten. Dit jaar zijn dat mensen die werken in en voor de thuiszorg. Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, huisartsen, medewerkers van wijk- en buurtteams, vertegenwoordigers van gemeenten en van zorgorganisaties en zorgverzekeraars.

Ik was vorige maand in Gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen, waar ik enkelen van U heb gesproken. Ik weet met hoeveel inzet U Uw werk doet. En hoe U samen de schouders zet onder de vernieuwing in de zorg.

Mensen worden nu veel meer aangesproken op wat ze zelf nog kunnen, eventueel met hulp van hun omgeving. Hulpverleners rond een cliënt werken veel meer samen, vaak in wijkteams. 'Eén voordeur, één plan', noemt U dat in Nijmegen.

De vernieuwingen in de zorg gaan niet vanzelf. Ze gaan met de nodige problemen gepaard. Alle betrokkenen zijn volop bezig om de nieuwe manier van werken vorm te geven. Dat vraagt tijd,  energie en innovatiekracht.

Veel mensen maken zich zorgen over de impact van de veranderingen op hun dagelijks leven. Wij weten hoeveel verantwoordelijkheid er op Uw schouders als professionals in de thuiszorg rust. We weten ook wat er van mensen zelf wordt gevraagd. Een derde van de Nederlanders verleent mantelzorg. Zeshonderdduizend mensen doen dat heel intensief, meer dan acht uur per week. Ik heb grote waardering voor Uw inzet om óók de mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Samen doet U het uiterste om de meest kwetsbare mensen de zorg te geven die ze nodig hebben om zich echt 'thuis' te voelen.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Mijn vrouw en ik kijken ernaar uit!

Dat geldt voor alle werkbezoeken en activiteiten in Nederland. En voor onze bezoeken aan het buitenland, zoals het Staatsbezoek aan Frankrijk, in maart. Met een centrale plaats voor Parijs, de stad waarmee wij ons zo verbonden voelen.

U allen wens ik plezier en succes toe in uw werk. En veel voorspoed en geluk thuis.

Graag wil ik het glas met U heffen.

Op 2016!
Dat het een jaar van vreugde en verbondenheid mag zijn!