Toespraak van Koningin Máxima bij het vijfjarig bestaan van Vereniging SchuldHulpMaatje, Leiden

Dames en heren,

Wat ben ik blij om bij Uw vereniging op bezoek te zijn. Ik heb zoveel positiefs gehoord en nu eindelijk ben ik bij U. Graag wil ik iets zeggen tegen alle vrijwilligers van SchuldHulpMaatje, hier in Leiden en in het hele land.

We weten hoe belangrijk Uw werk is. Maar wat ik zo goed vind aan Uw werk, is dat U verder kijkt dan alleen de financiën. U kijkt naar de mensen. Want schulden hangen samen met heel veel factoren. Gezin, gedrag, werk (of gebrek daaraan), woonsituatie, sociale omgeving, gezondheid, psychische problemen, gebeurtenissen in het verleden: ze kunnen allemaal meespelen.

Al die factoren samen maken dat mensen soms geen uitweg meer zien. Je raakt verlamd. Je durft de post niet meer open te maken. Je trekt je terug in je eigen wereld. Je schaamt je voor alle problemen. Veel mensen met schulden voelen zich dus eenzaam en wanhopig.

U probeert te voorkomen dat het zover komt. En hoe eerder U aan de keukentafel zit, hoe beter.

Maar ook als de problemen al heel groot en complex zijn, stelt U Uw tijd en deskundigheid beschikbaar.

U kijkt niet met het oog van de afstandelijke boekhouder, maar met het oog van de betrokken begeleider. U oordeelt niet, U luistert en wint het vertrouwen. U helpt mensen om inzicht en overzicht te krijgen zodat zij weer greep hebben op hun eigen leven. En U koppelt hen aan de juiste instanties die hen verder kunnen helpen.

Dat is fantastisch werk!

Er zijn ongeveer 1600 vrijwilligers actief door heel Nederland. Sommigen al vijf jaar lang, vaak naast een drukke baan. Samen hielp U vorig jaar ongeveer 5000 mensen. Dat zijn 5000 gezinnen die dankzij U een kans krijgen op een nieuwe start. Ik vind dat geweldig.

Natuurlijk lukt het niet altijd. Soms investeert U maanden in iemand die hulp vraagt, en lukt het gewoon niet om iemand weer op eigen benen te laten staan.

Maar dan gaat U toch door, met nieuwe hulpvragers.

En in verreweg de meeste gevallen, lukt het wèl.

Door Uw werk helpt U niet alleen mensen met schulden. U helpt ons allemaal. Want door Uw inzet beperkt U de maatschappelijke kosten van de schuldenproblematiek.

Neem bijvoorbeeld een huisuitzetting. Die kost een woningcorporatie gemiddeld 6.000 euro. U heeft als vrijwilligers een belangrijke rol om vroegtijdig te signaleren als iemand zijn huis uitgezet dreigt te worden. Door erger te voorkomen, kan veel geld worden bespaard!

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investeren in schuldhulpverlening, 2 euro oplevert voor de samenleving. En dat zijn alleen de financiële voordelen. Maar denk aan een kind dat niet meer in armoede hoeft te leven. Een ouder die niet meer voortdurend stress heeft door geldproblemen. Dat je eindelijk een mooi verjaardagscadeau aan je kind kunt geven. Dat je er weer mooi uit kunt zien. Dat je positief kunt zijn. Dat je het waard bent.

Om al die redenen wil ik U enorm bedanken. U geeft mensen perspectief en nieuwe moed. U geeft mensen weer hoop en een eerlijke kans op geluk. U maakt onze samenleving weerbaarder. U maakt het verschil!

Schuldhulpmaatjes zijn deskundige doorzetters met een groot hart. En daarmee geeft U ons allemaal inspiratie.

Heel veel dank voor alles.