Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de regeringslunch ter gelegenheid van het officiële bezoek van President Pavlopoulos van Griekenland

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President, Mevrouw Pavlopoulou,

Mijn vrouw en ik zijn bijzonder verheugd over Uw komst naar ons land voor een officieel bezoek. Hartelijk welkom!

Vaak krijgen vermeende verschillen tussen onze landen de aandacht. Maar hoeveel is er niet dat ons verenigt!  

Veel daarvan vindt zijn oorsprong in de oude beschaving van Uw land, de bakermat van de democratie. U beiden vertegenwoordigt als juridisch deskundigen ook een andere verbindende waarde: de rechtsorde. En wat te denken van Poseidon, de god van de zee. Uw cultuur draagt zijn watermerk, net als de onze.

Het is van grote betekenis dat U ons land bezoekt. Maar al te vaak belemmeren stereotiepe beelden het zicht op wat anderen beweegt. Juist door elkaar te ontmoeten, leren wij elkaar werkelijk kennen. En beter begrijpen.

Uw land, zo realiseren wij ons, wordt zwaar op de proef gesteld. De bevolking van Griekenland ondervindt de gevolgen van een hardnekkige economische crisis. Voor miljoenen Grieken is dit een diepe en dagelijkse zorg.

Daarbij komen de vele vluchtelingen die de afgelopen jaren veiligheid hebben gezocht in Uw uitgestrekte land. De problematiek raakt U en geheel Europa. Wij beseffen hoeveel het van U vraagt. En wij hebben grote waardering voor de vele Griekse burgers en professionals die zich inspannen om het lot van de vluchtelingen enigszins te verzachten.

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, bittere keuzes wèl. Economisch en sociaal.
Het heeft het uiterste van alle betrokkenen gevergd om een weg te vinden die perspectief biedt en samen tot afspraken te komen. En het vraagt doorzettingsvermogen om die moeilijke weg vervolgens samen af te leggen. Hervormingen blijven noodzakelijk, maar wij realiseren ons maar al te goed hoeveel pijn ze doen.

Wat ons daarbij houvast kan geven, is - zoals zo vaak - de wijsheid van de filosoof Aristoteles.
Hij wees op het belang van het samenspel tussen logos, pathos en ethos. Zij zijn alle drie nodig.
Logos: opereren met verstand, op basis van feiten.
Pathos: rekening houden met de gevoelens en emoties van iedereen.
Ethos: met persoonlijke overtuigingskracht en moed.

Wat wij verder nooit mogen vergeten, zijn de krachtbronnen waarover Griekenland beschikt.
Uw unieke positie als culturele brug tussen West en Oost en tussen Noord en Zuid.
De schoonheid van de Griekse natuur, die mijn vrouw en ik zo goed kennen en die ons dierbaar is!
En het fantastische talent waarover zoveel Grieken beschikken. We zijn er trots op dat veel jonge mensen uit Griekenland een deel van hun studietijd in Nederland willen doorbrengen.

Morgen bezoekt U een aantal plaatsen die symbool staan voor de kansen die wij hebben om onze samenwerking verder te versterken. De Universiteit van Amsterdam. De Sociaal-Economische Raad. En een broedplek voor start-ups in Delft. Ik heb veel vertrouwen dat Uw bezoeken zullen bijdragen aan hechtere verbindingen en aan een beter begrip tussen onze volken.

Meneer de President, Mevrouw Pavlopoulou,
Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid!
Op Poseidon en Aristoteles!
En op de samenwerking en vriendschap tussen Griekenland en Nederland!