Toespraak Koningin Máxima bij het Jaarevent NL Groeit

Dames en heren,

Allereerst wil ik Jitse Groen van harte feliciteren met het winnen van de prijs voor de Gouden Groeier. Een geweldige prestatie.

Thuisbezorgd.nl bestaat nu bijna twintig jaar. Dat is langer dan Facebook. Twintig jaar geleden, voor een online-bedrijf waren dat de Middeleeuwen. De 40-plussers weten het nog wel. Het was in de tijd dat je moest inbellen met een modem om het internet op te komen. Het ging met piepen en kraken en je moest een heleboel geduld hebben. 

Sinds de uitvinding van het breedbandinternet is dat probleem gelukkig voorbij. Maar toen duurde het toch nog vele jaren voordat Takeaway investeerders vond en echt kon doorbreken. 

Volgens Jitse Groen is ondernemen niets anders dan: problemen oplossen. Continu doorgaan en vasthouden aan je groeistrategie.

Voor ons allemáál is het belangrijk dat bedrijven kunnen groeien. Groeiende bedrijven creëren nu de banen en de welvaart van morgen. Gelukkig gaat het goed met onze economie. Nederlandse bedrijven behoren in productiviteit en concurrentiekracht tot de top van Europa. Dat is fantastisch en dat mogen we vieren. Maar laten we ons wel realiseren dat er ook aandachtspunten zijn voor de toekomst. Ik noem er – heel kort - vijf. En ik baseer me daarbij op het Jaarbericht Staat van het MKB 2017 van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering, waarvan ik lid ben.

Ten eerste: de groei heeft een smalle basis. Binnen het MKB realiseert 10 procent van de ondernemingen bijna alle groei. De rest groeit niet of nauwelijks. Het is dus een kleine groep bedrijven die de kar trekt. Een uitdaging, lijkt me, om die groep groter te maken.
Voor de groeiers is het ook moeilijk om de groei voor langere tijd vast te houden, bijvoorbeeld tien jaar achter elkaar. Volgens het CBS lukt dit slechts 1 procent van de bedrijven.
Een derde punt. Onze productiviteit is hoog, maar groeit niet snel meer verder. Voor veel MKB-bedrijven is het lastig om aansluiting te houden bij de snelle technologische ontwikkelingen en de digitalisering.
Verder blijft financiering een punt van aandacht. In het meest recent ‘Doing Business Report’ van de Wereldbank staat Nederland mondiaal op de 32ste plaats. Het minst sterke onderdeel is ‘getting credit’. Daarbij scoort Nederland bijvoorbeeld onder Bulgarije. Overigens zien we op het gebied van financiering wel verbeteringen. Er is hard gewerkt aan verbreding van het aanbod en het lukt steeds meer MKB’ers om financiering aan te trekken. Op die weg moeten we voort.
Dan punt vijf. Misschien wel het grootste risico voor toekomstige groei is het tekort aan mensen met de juiste vaardigheden. Dit tekort zet een rem op onze economische ontwikkeling. Veel ondernemers in de zaal zullen het herkennen. Waar vind je de mensen die de groei van je bedrijf mogelijk maken? Voor één op de vijf bedrijven is dit nu al een probleem. Daarom is het zo goed dat bedrijven, overheid en het onderwijs steeds beter samenwerken om zoveel mogelijk mensen – jong en minder jong – te scholen voor de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het Techniekpact.  Laten we die samenwerking vasthouden!

Ik heb een aantal aandachtspunten genoemd. We kunnen met zijn allen veel doen om het ‘ecosysteem’ voor groeiende bedrijven nog beter te maken. 
Maar het echte werk moet toch binnen de ondernemingen zelf gedaan worden. En dat kan soms best moeilijk zijn. Jitse Groen zei het al: ondernemen is continu problemen oplossen.

En wat is het dan geweldig als er ervaren mensen met je meedenken! Als je een coach of een mentor  hebt die naar je luistert en die je adviseert. Vooral voor bedrijven die willen groeien is dat een enorme steun. 

Daarom is nlgroeit zo’n goed initiatief. Ik vind het geweldig dat zoveel ondernemers als mentor of als groeiambassadeur actief zijn. Veel van hen zitten hier in de zaal. Jitse Groen is er ook één!

De filosofie is helder. Ervaren ondernemers helpen je om te groeien. En als dat lukt, ga jij op jouw beurt andere ondernemers helpen om óók te groeien. En zij op hun beurt óók weer. Zo wordt de kring van groeiende ondernemingen steeds groter en sterker. En daar wordt Nederland nog beter van.

Bedrijven die groeien, laten Nederland bloeien. Dus: heel veel succes met nlgroeit en met al Uw ambities! 

Dank u wel.