Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de lunch ter gelegenheid van het inkomend officieel bezoek van President Peña Nieto van Mexico

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President, sra Rivera de Peña,

¡Bienvenido!  

Su visita subraya la calurosa amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Países Bajos.

Meneer de President, U staat nu bijna vijf en een half jaar aan het hoofd van een van de grootste landen ter wereld. In die jaren heeft Mexico zich gemanifesteerd als een bondgenoot die medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de wereldgemeenschap.

We hebben Uw land leren kennen als een VN-partner waarmee het uitstekend samenwerken is! Mexico werpt zich op als bruggenbouwer tussen Noord en Zuid en tussen West en Oost. Uw land toont moed met zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen en zijn inzet voor een betere bescherming van de rechten van migranten. Nederland heeft ook respect voor de bereidheid van Mexico om bij te dragen aan VN-vredesmissies. We hopen op dit gebied in de toekomst nog nauwer met U te kunnen samenwerken.

Dit is een belangrijk jaar voor Uw land, dat zich voorbereidt op verkiezingen. Wij volgen die met belangstelling, niet in de laatste plaats omdat wij buren zijn. Een deel van ons Koninkrijk ligt in het Caribisch gebied. Die nabijheid versterkt ons gevoel van verbondenheid.

Met bewondering zien we hoeveel de Mexicanen samen hebben bereikt, onder meer bij het opbouwen van een hoogontwikkelde economie. U heeft daaraan belangrijke impulsen gegeven. Onder Uw leiding zijn historische hervormingen doorgevoerd die Mexico opener en concurrerender hebben gemaakt en die het land meer welvaart hebben gebracht. U heeft zich sterk gemaakt voor vrijhandel en vindt daarbij Nederland aan Uw zijde. We hopen dat het handelsakkoord tussen Mexico en de Europese Unie snel geratificeerd kan worden en in werking kan treden.

Meneer de President, wij beseffen dat Uw land ook voor grote opgaven staat. De strijd tegen de georganiseerde misdaad is daarvan misschien wel de grootste. Hierbij gaat het niet alleen om het terugdringen van wapengebruik, maar ook om het opsporen en berechten van de verantwoordelijken. Mensenrechten dienen te worden gerespecteerd en U heeft hard gewerkt aan maatregelen die verdedigers van mensenrechten en journalisten meer bescherming moeten bieden. De wet tegen Verdwijningen, die het Mexicaanse Congres vorig jaar aannam, is hiervan een goed voorbeeld. De uitvoering van deze wetgeving zal ook na 2018 aandacht vragen.

Het getuigt van kracht dat Mexico dit moeilijke onderwerp zelf bespreekbaar maakt, bijvoorbeeld binnen de Mensenrechtenraad en in de dialoog met de Europese Unie.

Weest U overtuigd van de wens van Nederland om de samenwerking met Uw grote land uit te breiden waar dat maar mogelijk is. Ons Koninkrijk behoort nu al tot de grootste investeerders in Mexico en we bundelen onze krachten in landbouw, infrastructuur, energie, watermanagement en ook steeds meer in het onderwijs en de cultuur. Al die vormen van samenwerking krijgen een stimulans door Uw komst naar ons land. Wij zijn U daar erg dankbaar voor. En we hopen met U dat de vruchten van onze samenwerking ten goede zullen komen aan alle Mexicanen.

Meneer de President, wij trekken samen op. Als partners, als vrienden.

Indien wij soms als concurrenten tegenover elkaar staan, is dat uitsluitend op het sportveld.

Zoals vier jaar geleden in Fortaleza, tijdens de achtste finale van het WK 2014.

Ik ken de Mexicaanse opvatting:

‘No era penal!’

Dit jaar zijn we gedwongen vanaf de zijlijn toe te kijken. Op een echte revanche moet U dus nog vier jaar wachten.

Dat hopen wij tenminste!

Meneer, de President, bijna tien jaar geleden baarde een toespraak van mij in Uw land enig opzien.

U weet vast wel waarover ik spreek…

Met het voorgerecht vandaag tonen wij U wat wij het allerliefst met garnalen doen!

Graag wil ik U allen vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid, Meneer de President en sra Rivera de Peña.

Op onze vriendschap!