Videotoespraak van Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van 75-jarig bestaan Verenigde Naties


Bekijk hier de videoboodschap van Koning Willem-Alexander aan de AVVN ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.


Vandaag wil ik namens het Koninkrijk der Nederlanden een eerbetoon brengen aan de mannen en vrouwen die 75 jaar geleden de grondslag legden voor de Verenigde Naties.

Niet alleen aan de staatslieden en de diplomaten. Maar ook aan de vertegenwoordigers van werknemers, bedrijfsleven, vrouwenorganisaties en sociaal-culturele groepen die in het voorjaar van 1945 in San Francisco meewerkten aan het VN-Handvest.

In een radioboodschap noemde president Truman hen: ‘bouwmeesters van een betere wereld’.

Zij kwamen bij elkaar na vijf jaar van oorlog en menselijk lijden. De verschillen tussen hen waren groot. Maar ze deelden één onwrikbaar voornemen: wij bouwen een betere wereld terug.

Die belofte werd waargemaakt toen steeds meer landen zich aansloten. Mijn generatie en de generatie na mij zijn dankbaar voor de kansen die wij daardoor hebben gekregen. De Verenigde Naties heeft geweld, onrecht en armoede niet weten te beëindigen. Maar ze heeft die wel weten te beteugelen en terug te dringen en dankzij het Internationaal Strafhof en internationale tribunalen wordt de kans op straffeloos handelen hopelijk ooit uitgebannen.

Miljarden mensen plukken daarvan in hun dagelijks leven de vruchten.

In de canon van de wereldgeschiedenis verdienen de Verenigde Naties een prominente plek als een van de meest positieve krachten ooit.

Op dit moment worden we opnieuw uitgedaagd door een opgave die alle grenzen overschrijdt. Corona kan niet vergeleken worden met een wereldoorlog, maar het virus raakt ons allemaal. Jonge mensen zien hun toekomstmogelijkheden ineenschrompelen. Welk antwoord moeten we daarop geven?

Het beste is het hun zelf te vragen. Ik geef graag het woord aan een van onze VN-Jongerenvertegenwoordigers: Hajar Yagkoubi.

[VN-Jongerenvertegenwoordiger:]

Als jonge mensen vragen we ons af wat er te vieren zal zijn bij toekomstige VN-verjaardagen.

Wij willen leven in een wereld die iedereen eerlijke kansen biedt om zich ten volle te ontwikkelen, ongeacht wie je bent.

Wij willen leven in een wereld die geleid wordt door fundamentele mensenrechten. Niet als mooie ambities en fraaie woorden op papier, maar als zekerheid waar je altijd op kunt bouwen.

Wij willen leven in een wereld die mens en planeet beschermt en klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en opwarming van de aarde actief tegengaat.

We willen leven in een wereld die kiest voor de lange termijn.

Als jongere krijg ik vaak te horen dat ik te optimistisch, naïef of idealistisch ben. Maar stel je eens voor in welke wereld we zouden kunnen leven als wereldleiders een fractie van het idealisme zouden hebben dat wij jongeren delen.

Wat een moedige wereld zou dat zijn.

Het enige dat ik vraag is: durf met ons moed te vatten!

[Zijne Majesteit de Koning:]

Ik hoop van harte dat we iets van de ‘spirit’ van de grondleggers van de VN kunnen vasthouden en dat we tegen elkaar zullen zeggen: laat ons herstel een sprong vooruit zijn.

De allereerste Secretaris-Generaal van VN, Trygve Lie, zei het 1953 in zijn afscheidsspeech als volgt:

“Onze organisatie reflecteert de onvolmaaktheden van onze tijd. Maar ze is ook een uitdrukking van de meest opbouwende krachten en een symbool van hoop voor de toekomst.”

Namens de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden – in Europa en de Cariben - wens ik onze Verenigde Naties van harte geluk met het 75-jarig bestaan. En ik wens alle bouwmeesters van een betere wereld – welke leeftijd, nationaliteit of achtergrond ze ook mogen hebben – heel veel succes!